01-2

Servicefält

Integrerad kretsindustri
Ny energiindustri
Livsmedels- och läkemedelsindustrin
Maskintillverkningsindustri
Platt skärmindustri
Livsmedelsindustrin
Offentlig byggindustri
Internet Data Center (IDC)

02-3

Hela processtjänsten

Konsultation & design
Ingenjörsledning
Utrustningsköp
Handelslogistik
Konstruktion och installation
Drift och underhåll